Najnowsze tekstyJuż wkrótce | WiadomościReportażeZygmunt Jan PrusińskiWywiadyCiekawostkiAfery | NewsletterCzatPoleć stronę

Protest głodowy


Ludobójstwo na bp Kaczmarku

IPN prowadzi śledztwo o sygn. (S 76/06/Zk) jest prowadzone w zakresie zbrodni sądowej, nie chce jednak prowadzić czynnści w kierunku nawoływania do niej, tj w sprawie takich osób jak Wisława Szymborska czy Tadeusz Mazowiecki lub Bruno Miecugow

Typ tekstu: Zygmunt Jan Prusi�ski
Autor: Zbigniew Nowak
Źródło: raportnowaka.pl
Publikacja: 2010-11-05 14:04:38
Czytano: 3376 razy
Śledztwo o sygnaturze (S 76/06/Zk) jest prowadzone w zakresie:

I. w sprawie zbrodni komunistycznych popełnionych w okresie od styczni 1951 r. do września 1953 r. przez funkcjonariuszy byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie w toku śledztwa prowadzonego przeciwko biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi i innym, polegających na fizycznym i psychicznym znęcaniu się przez ich bicie, głodzenie, poniżanie, używanie przemocy, wielokrotne i długotrwałe nocne przesłuchania i poprzez używanie wobec nich gróźb karalnych i osadzanie w okresie zimowym w pomieszczeniach z otwartymi oknami, w celu wymuszenia przyznania się do postawionych zarzutów
tj. o przestępstwo z art. 246 kodeksu karnego z 1932r. w zw. z art. 2 ust.1 Ustawy z dnia 18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu / Dz. U 1998.155.1016 z poźn. zm./
II. w sprawie zbrodni komunistycznych popełnionych w okresie od stycznia 1951r. do września 1953 r. przez funkcjonariuszy byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie , prokuratorów i sędziów w toku postępowania karnego przeciwko biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi i innym oskarżonym o czyny z ar. 86 §1 i 2 KKWP i inne , w sprawie byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, sygn. Sr. 664/53, polegających na niedopełnieniu obowiązków w zakresie nadzoru nad stosowaniem środków zapobiegawczych, co skutkowało bezprawnym pozbawieniem ich wolności
tj. o przestępstwo z art. 248§1 kk kodeksu karnego z 1932r. w zw. z art. 2 ust.1 Ustawy z dnia 18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu / Dz. U 1998.155.1016 z poźn. zm./

Śledztwo zostało wszczęte w dniu 15 listopada 2007r.


Postępowanie wszczeto w oparciu o zawiadomienie Zbigniewa Nowaka skierowane do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w dniu 10.07.2006 r. w cześci dotyczącej zbrodni sądowej na osobie biskupa Czesława Kaczmarka i innych sądzonych z nim osób.

W toku są czynności mające na celu zapoznanie się i wyselekcjonowanie zgromadzonego do chwlili obecnej obszernego materiału archiwalnego – co pozwoli w dalszym etapie na wytypowanie osób do przesłuchania w charakterze świadków oraz sprawców przedmiotowych przestępstw. Postępowanie prowadzone jest w dwóch wątkach wyznaczonych i wyczerpanych zakresowo w postanowieniu o wszczęciu śledztwa.
W toku prowadzonych w niniejszej sprawie działań śledczych do akt sprawy dołączono obszerny materiał dowodowy, archiwalny, przekazany przez Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, w tym akta nadzoru słuzbowego w sprawie biskupa Cz. Kaczmarka i akta sprawy prowadzonej przeciwko bp. Cz. Kaczmarkowi, sygn. 33/51.


Analiza tych materialów wskazuje, że akta nadzoru w sprawie bp. Kaczmarka zawierają głównie pisma przewodnie, wnioski o zastosowanie i przedłużenie aresztu, wnioski o rewizję nadzwyczajną, orzeczenia wydawane w toku śłedztwa, jak i procesu, a także pisma i prośby do władz państwowych o udzielenie zgody na przerwę w odbywaniu kary i zastosowanie amnestii.


Akta śledztwa przeciwko biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi i innym, są aktami postepowania przygotowawczego i sądowego i dokumentują poszczególne czynności procesowe przeprowadzane w toku śledztwa, jak i postępowania przez sądem. Z analizy ww. materiałów wyłania się następujący stan faktyczny w sprawie: Biskup Czesław Kaczmarek został aresztowany z dniu 8 stycznia 1951 r. w Warszawie przez funckjonariuszy MBP pod zarzutem szpiegostwa na rzecz USA oraz Watykanu, faszyzacji życia społecznego, nielegalnego handlu walutami oraz kolaboracji. Maltretowany fizycznie i psychicznie w areszcie śledczym, przesłuchiwany konwejerem po 30-40 godzin non stop, pozbawiony jedzenia i snu, bez prawa wizyt, listów i paczek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Tryb i sposób prowadzenia postępowania stanowi przedmiot niniejszego śledztwa i jest odrębnie analizowany. Analogicznie w oparciu o podobne zarzuty tymczasowo aresztowani zostali pozostali współoskarżeni księża: Mieczysław Widłak, Jan Danielewicz, Józef Dąbrowski oraz siostra Waleria Niklewska. Niedozwolone metody śledcze stosowane również wobec tych współoskarżonych w procesie biskupa Cz. Kaczmarka stanowią przedmiot wnikliwej analizy. W toku niniejszego sledztwa prowadzona jest kwerenda mająca na celu ustalenie żyjących jeszcze funkcjonariuszy prowadzących śledztwo stanowiące przedmiot oceny niniejszego postępowania. Z ustaleń wynika, że przy życiu pozostali trzej funkcjonariusze. W dalszej cześci postępowania podjęte zostana działania mające na celu określenie ich pozycji procesowej w dalszych działaniach w sprawie.

Zrodło: IPN

* * *

Co jest ludobójstwem???

 

Francuski kodeks karny, przyjęty 23 lipca 1992 roku,  w taki sposób określa zbrodnię przeciwko ludzkości:

„Zesłanie,

praca niewolnicza albo masowe i systematyczne egzekucje bez sądu,

porwania i związane z nimi zaginięcia,

tortury oraz niehumanitarne czyny,

dokonywane z przyczyn politycznych,

filozoficznych,

rasowych lub religijnych,

mające na celu   w y k o n a n i e   u s t a l o n e g o   planu,

wymierzonego przeciwko jakiejś grupie ludności cywilnej”.

 

Czy zatem IPN winnien prowadzić postępowanie w sprawie nawoływania  przez żydowskich deiennikarzy  i literatów do  tej zbrodni - np: - per analogia do postępowania w sprawie Jedwabnego?

 

Zbigniew NOWAK

 

Komentarze internautów

Brak jeszcze komentarzy do tej wiadomości.
Twój komentarz może być pierwszy!

Dodaj swój komentarz

Zanim dodasz komentarz:
Przeczytaj informacje o polityce prywatności, dobrach osobistych i zbieraniu danych (kliknięcie rozwinie planszę z informacjami)

Twoje imię:


Mail (tylko do wiadomości redakcji):
Twój komentarz:
Suma liczb 3 i 4:
 
do początku strony

Copyright © 2005-2018 RaportNowaka

Kontakt z nami