Najnowsze tekstyJuż wkrótce | WiadomościReportażeZygmunt Jan PrusińskiWywiadyCiekawostkiAfery | NewsletterCzatPoleć stronę

Protest głodowy


Prawo pracy a MITEX

Podobne jak w Biedronce i PZU praktyki stosuje kielecka firma MITEX SA . Poniezej zamieszczam informacje na ten temat, będącej odpowiedzią na interwencje poselską

Typ tekstu: Interwencje
Autor: Zbigniew Nowak
Źródło: raportnowaka.pl
Publikacja: 2005-05-12 00:15:10
Czytano: 5238 razy

OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W KIELCACH
Jadwiga Pechta
Kielce .19 kwietnia 2005
KL-2A-KP-4601-195/05

Pan
Zbigniew Nowak
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. l Maja 15
28 - 400 Pińczów

Uprzejmie informuję, że inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach zakończyli czynności kontrolne w spółkach „Echo Investment" S.A. i „Mitex" S.A. w Kielcach.

W nawiązaniu  do  skierowanego  do Pana pisma z  dnia 29  marca  2005 roku informuję, że kontrole miały na celu sprawdzenie wskazanych przez Pana Posła problemów przestrzegania przepisów prawa pracy między innymi w części dotyczącej czasu pracy, wynagrodzenia za pracę i urlopów wypoczynkowych.

W  trakcie  kontroli  spółki  „Echo Investment"  S.A.  w  zakresie  czasu   pracy   ustalono, że w zakładzie prowadzona jest lista, na której pracownicy potwierdzaj ą podpisem swoją obecność w pracy lub wpisywane są inne usprawiedliwione nieobecności, np. urlop wypoczynkowy i okolicznościowy, delegacje, zwolnienia lekarskie.

Na podstawie przedłożonych list wszystkich pracowników za okres wrzesień-grudzień 2004r stwierdzono, że pracownicy pracują 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Soboty i niedziele są dniami wolnymi od pracy. Brak jest indywidualnych kart ewidencji czasu pracy. Rozkład czasu pracy ustalony jest następująco: poniedziałek i wtorek od godz.8 do godz.17, środa i czwartek od godz.8 do godz. 17 z l godzinną przerwą nie wliczaną do czasu pracy, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych, w piątek od godz.8 do godz. 14. W regulaminie pracy brak jest szczegółowego określenia systemu czasu pracy w jakim pracownicy są zatrudnieni. Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pracowniczych.

Na podstawie przedłożonego zestawienia wykorzystania urlopów wypoczynkowych na dzień 29.03.2005r stwierdzono, że 2 pracowników posiada zaległy urlop wypoczynkowy z 2003r w ilości 3 dni. Ponadto 64 pracownikom pozostało do wykorzystania 606 dni urlopu wypoczynkowego z 2004r.

Stwierdzono także nieprawidłowości dotyczące postanowień regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, badań lekarskich oraz szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
W trakcie kontroli MITEX S.A. stwierdzono, że spółka zatrudnia 1100 pracowników w 11 oddziałach na terenie Polski oraz prowadzi prace na 80 budowach w kraju a 230 pracowników zatrudnionych jest na budowach za granicami kraju. Kontrola miała zatem charakter problemowy i dotyczyła losowo wybranych pracowników.
Zgodnie  z  obowiązującym  w  spółce  regulaminem  pracy  pracownikowi z atrudnionemu w ponad normatywnych wymiarze czasu pracy przysługuje dodatek w wysokości określonej w Kodeksie pracy. Pracownicy wykonują pracę w godzinach nadliczbowych na polecenie swoich przełożonych za ich wiedzą! zgodą. Wykazy pracowników z ilością przepracowanych godzin nadliczbowych przekazywane są do Dziani Zatrudnienia i Płac gdzie sporządzane są listy wypłat z uwzględnieniem godzin nadliczbowych. Wypłata wynagrodzenia za pracę, w tym dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych jest dokonywana prawidłowo.

Pracownicy posiadają niewykorzystany z 2004 roku urlop wypoczynkowy. Na dzień 28.02.2005 roku zaległości urlopowe posiadało 560 pracowników, w ilości od l do 23 dni urlopu przypadających na jednego pracownika. Jak stwierdzono w miesiącu marcu br. do pracodawcy wpłynęło ponad 200 zwolnień lekarskich co utrudnia w pełni realizowanie wymogu wykorzystania zaległości urlopowych do końca I kwartału 2005 roku.
Pracodawca w br. rozwiązał stosunek pracy z ponad 40 pracownikami . Pisma pracodawcy informujące o rozwiązaniu umowy o pracę oraz świadectwa pracy wydane zostały zgodnie z wymogami przepisów prawa. Zwolnionym pracownikom wypłacono w należnej wysokości ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz odprawy pieniężne.

Inspektorzy pracy przeprowadzający kontrolę  działając  na podstawie przepisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy skierowali do pracodawców nakazy oraz wystąpienia, wnosząc o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Dotyczyły one między innymi: niezwłocznego udzielenia pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych, dokonania zmian postanowień regulaminu pracy i wynagrodzeń, sprecyzowania systemów czasu pracy w jakich zatrudnieni są pracownicy, poddania pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim oraz szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z poważaniem.

 

Komentarze internautów

2005-06-26 20:18:39 Tomasz
MITEX S.A., to jeszcze małe piwko. W Trójmieście znam "tuzów" łamania wszelkich praw pracowniczych, wyłudzania usług budowlanych na grube miliony złotych (tak, miliony i to nie przesada), załatwiania upadłości spółek.... etc., etc.. Książkę można by napisać - i to grubą. I co? I NIC! Wszystko odbywa się na podstawie preparowanych dokumentów, podkładania różnych kwitów do podisu nieświadomym ludziom. Wszystkim kieruje dwóch prawników i jeden księgowy - wyjątkowi złodzieje w białych rękawiczkach. Jeden z nich jeszcze do niedawna zasiadał w RN duuuużej spółki Skarbu Państwa.

2005-06-18 21:13:11 » posel nowak
to jest kobito wynik kontroli przeprowadzonej przez Insepkcje Pracy.

Oni się tez nie znają na swojej pracy i prawie?
Co za błazenada

2005-06-18 20:19:45 Ewa
nie znasz szczegolow ani kodeksu pracy to sie nie wypowiadaj

2005-06-17 19:49:15 miś
no jakoś w tym piśmie nie widzę afery

2005-06-17 14:18:50 mrucyfek
to popatrz jeszcze raz dokładniej.. albo kup sobie okularki, byle mocne..

2005-06-03 20:24:38 Zbyszek
Ciekawostka, w życiorysie jest wyraźnie napisane, że szanowny pan poseł nie ma skończonej szkoły średniej, a później, że studiuje prawo. Te prawo to chyba na podstawie lewych dokumentów :-)

Dodaj swój komentarz

Zanim dodasz komentarz:
Przeczytaj informacje o polityce prywatności, dobrach osobistych i zbieraniu danych (kliknięcie rozwinie planszę z informacjami)

Twoje imię:


Mail (tylko do wiadomości redakcji):
Twój komentarz:
Suma liczb 4 i 3:
 
do początku strony

Copyright © 2005-2018 RaportNowaka

Kontakt z nami