Najnowsze tekstyJuż wkrótce | WiadomościReportażeZygmunt Jan PrusińskiWywiadyCiekawostkiAfery | NewsletterCzatPoleć stronę

Protest głodowy


Bałagan w Krajowym Rejestrze Sądowym

Poniżej można przeczytac o kolejnej patologii. Tym razem sprawa dotyczy wiary publicznej, jaką daje sie rejestrom handl. Jak to wygląda w Wa-wie opisuje ponizszy dokument. Póki co KRS nie wydaje już w żadanym przypadku niezszytych akt.

Typ tekstu: Interwencje
Autor: Zbigniew Nowak
Źródło: raportnowaka.pl
Publikacja: 2005-05-12 00:42:32
Czytano: 7043 razy

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
AL Ujazdowskie 11
 
Warszawa, dnia -V/ (WU)^ 2005 r.
 
DSP-IY-070-14/05

Pan
Zbigniew Nowak

Poseł na Sejm RP ul. l Maja 15 28-400 Pińczów

Odpowiadając na interwencję Pana Posła z dnia 26 lutego 2005 r. dotyczącą działalności Wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego funkcjonujących w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie w zakresie m.in. udostępniania akt rejestrowych, uprzejmie wyjaśniam do następuje:

W Krajowym Rejestrze Sądowym działającym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy zorganizowana jest jedna wspólna czytelnia akt obsługująca wszystkie wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. Dziennie udostępnianych jest w niej do 300 akt. Akta udostępniane są pod nadzorem pracowników Sądu, którzy siedzą przy stołach dla interesantów. Z liczby udostępnianych akt wynika, że zainteresowanie aktami rejestrowymi jest bardzo duże. Przy czym z upływem czasu można zaobserwować mniejsze zapotrzebowanie na akta z dotychczasowych rejestrów na rzecz akt podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszystkie akta założone w Krajowym Rejestrze Sądowym są systematycznie szyte i numerowane. Natomiast akta założone przed 2001 rokiem zostały przejęte do składnicy akt prowadzonej dla wydziałów KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w takim stanie, w jakim przekazał je Wydział XVI tego Sądu.

Zdecydowana większość tych akt jest uporządkowana i zszyta. Jednak ze względu na to, że w samym rejestrze handlowym działającym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy do czasu utworzenia Krajowego Rejestru Sądowego było zarejestrowanych ponad sześćdziesiąt tysięcy spółek (przy czym część akt rejestrowych jest wielotomowa) mogło się zatem zdarzyć, że akta nie były odpowiednio zszyte, mimo iż pracownicy systematycznie dokonują, ich porządkowania i szycia. Taka sytuacja miała też miejsce w przypadku akt przeglądanych przez Pana Posła.
Na dzień dzisiejszy uchybienia te zostały zlikwidowane.


Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wydał też zarządzenie zakazujące udostępniania w czytelni akt przed ich uprzednim zszyciem i ponumerowaniem.
Co do kwestii aktualności wpisów w rejestrze i czynności dyscyplinujących podejmowanych przez sąd rejestrowy w stosunku do podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, jak też do rejestru handlowego wyjaśniam, że należy wyodrębnić dwa zagadnienia:

- po pierwsze - stosowanie postępowania zwanego przymuszającym w stosunku do podmiotów zarejestrowanych już w Krajowym Rejestrze Sądowym, które mimo upływu 7 dniowego terminu określonego w art. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, póz. 209 ze zm.) nie zgłaszają wniosków o zmianę danych w rejestrze lub nie składają dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe;

- po drugie - stosowanie postępowania przymuszającego wobec podmiotów zarejestrowanych w dotychczasowych rejestrach, które mimo zapisu art. 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym  Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, póz. 770 ze zm.) nie złożyły wniosku „o przerejestrowanie". W pierwszej kategorii spraw sąd podejmuje z urzędu postępowanie przymuszające, jeśli otrzyma sygnał, że zaszło zdarzenie uzasadniające złożenie wniosku o zmianę danych, a wniosek nie został skutecznie złożony. Podstawą jest tu art. 24 ust. l ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszelkie złożone na piśmie informacje o potrzebie interwencji sądu prowadzą do wszczęcia postępowania przymuszającego.

Ponadto sąd podejmuje sukcesywnie postępowania przymuszające w stosunku do podmiotów, które nie złożyły do sądu rejestrowego dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości wraz z wnioskiem o dokonanie w rejestrze wzmianki o ich złożeniu. Uzyskanie informacji o tych podmiotach jest możliwe za pośrednictwem Cen tralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w stosunku do podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Z danych tych wynika, że podmiotów takich na koniec roku 2004 jest kilka tysięcy. W tej sytuacji oczywistym jest, że postępowania przymuszające mogą być wszczynane tylko stopniowo, obok  rozpatrywania  przez  Sąd  wniosków  o  rejestrację i zmiany w rejestrze i prowadzenia postępowań o wpisy, które na mocy art. 45 i 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dokonywane są z urzędu.

Ze względu na możliwości, jakimi dysponuje Sąd, konieczny był wybór priorytetowych zadań w zakresie postępowań dyscyplinujących. Z tych względów Sąd w pierwszej kolejności zajął się właśnie podmiotami wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego, gdyż są to podmioty prowadzące działalność. Miesięcznie podejmowanych jest kilkaset takich postępowań. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż skuteczność postępowań przymuszających nie jest duża, b

1 2

Komentarze internautów

2005-05-19 22:24:42 » posel nowak
Wiem, sam jestem pokrzywdzonym w wielu sprawach. Ja pisze do Piwnik, Kurczuka a odpowiada mi rejonowy w Kielcach.
Powinno byc tak, ze odpowaida prokurator nadrzedny, np z wydzialu skarg i wnioskow
Co ja mam jednak sam poradzic, kiedy inni poslowie maja to w powazaniu

2005-05-19 22:24:40 » posel nowak
Wiem, sam jestem pokrzywdzonym w wielu sprawach. Ja pisze do Piwnik, Kurczuka a odpowiada mi rejonowy w Kielcach.
Powinno byc tak, ze odpowaida prokurator nadrzedny, np z wydzialu skarg i wnioskow
Co ja mam jednak sam poradzic, kiedy inni poslowie maja to w powazaniu

2005-05-18 15:31:11 Madzia
A może by sie Pan także zainteresowal dlaczego, jeżeli składa sie skargę do Prokuratury Krajowej na ręce Pana K. Olejnika na dzialanie prokuratury rejonowej w Warszawie, to ona przesyłana jest niżej, aż w końcu na skarge odpowiada ten prokurator, który był przedmiotem skargi.
Takich przypadków są tysiące, a morał jest taki: skarga na mnie do mnie! i co mi zrobisz? mnie nie złapiesz!

2005-05-18 15:21:25 Zosia
Proponuje sie zainteresowac, co dzieje sie z aktami w innych sadach i dlaczego sekretarki sa czasem wazniejsze od sedziow!
Na poczatek polecam sady gospodarcze!

Dodaj swój komentarz

Zanim dodasz komentarz:
Przeczytaj informacje o polityce prywatności, dobrach osobistych i zbieraniu danych (kliknięcie rozwinie planszę z informacjami)

Twoje imię:


Mail (tylko do wiadomości redakcji):
Twój komentarz:
Suma liczb 2 i 4:
 
do początku strony

Copyright © 2005-2018 RaportNowaka

Kontakt z nami