Najnowsze tekstyJuż wkrótce | WiadomościReportażeZygmunt Jan PrusińskiWywiadyCiekawostkiAfery | NewsletterCzatPoleć stronę

Protest głodowy


Świat wg Prawa i Sprawiedliwości...

Wydatkowanie środków publicznych w okresie 1.01.2006 - 30.06.2007 r. na usługi doradcze i eksperckie oraz inne zadań zlecanych. Śmiało można powiedzieć PiS dawał kase swoim. Teraz Ministersto Sprawiedliwości w trybie IP pokaże wszystkie umowy.

Typ tekstu: PiS inaczej
Autor: Zbigniew Nowak
Źródło: raportnowaka.pl
Publikacja: 2010-11-06 22:03:56
Czytano: 4844 razy

 

 

Sikorscy z Bydgoszczy - zbrodniarze wojenni

DŁUG PUBLICZNY RZECZYPOSPOLITEJ

BANDYCI W POLSKIM SEJMIE

Jak Ziobro akta mafii Kaczyńskiemu pokazał (umorzenie)

 

Świat wg Prawa i Sprawiedliwości - dwa lata rządów Kaczyńskiego.

Finansowanie usług doradczych i eksperckich oraz innych zadań zleconych

 

W Ministerstwie Sprawiedliwości spośród 61 umów objętych kontrolą 39 umów na kwotę 390,8 tys. zł zawarto z osobami fizycznymi (w tym 5 umów na kwotę 17,5 tys. zł z własnymi pracownikami); przedmiotem 33 umów na kwotę 328 tys. zł były zadania objęte zakresem czynności pracowników; w niektórych przypadkach, były zawierane przez cały okres objęty kontrolą i dotyczyły tego samego zakresu usług, co w ocenie NIK nie miało charakteru doraźnego; poza tym na wykonanie czynności w zakresie ewidencjonowania, koordynowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w tym samym okresie zawarto 210 umów na łączną kwotę 312,8 tys. zł pomimo, że czynności te były przypisane w różnym zakresie do obowiązków 27 pracowników, w tym 4 zatrudnionych w 2007 r.;

W Ministerstwie Sprawiedliwości zlecono podmiotom zewnętrznym badanie spraw sąd-  owych i sporządzenie w tych sprawach projektów kasacji lub odmowy kasacji (trzy zamówienia o łącznej kwocie 96,5 tys. zł), z pominięciem obowiązujących procedur wyboru wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. złożenia wniosku o wszczęcie postępowania, zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, a także udokumentowania przeprowadzonego postępowania; umowę zawarł Dyrektor Biura Postępowania Sądowego oraz Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego.

 

W Kancelarii Prezydenta RP dwie umowy na kwotę 64,0 tys. zł zostały zawarte z naruszeniem art. 82 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności; oferta wykonanie obchodów we Wrocławiu 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego nie zawierała daty i podpisu oferenta; zachowanie formy pisemnej wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, o czym stanowi art. 78 Kodeksu cywilnego, nie zostały także sporządzone pisemne protokoły z postępowania wymagane art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych powierzono wykonanie dwóch zamówień o łącznej wartości 259,8 tys. zł podmiotom zewnętrznym bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mimo iż nie zachodziły przesłanki do wyłączenia ich spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; umowy te dotyczyły zlecenia przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej  bieżącej obsługi prawnej za kwotę 59,8 tys. zł oraz zlecenia przez Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Polskiemu Instytutowi SprawMiędzynarodowych (PISM) wydania publikacji Polska Niemcy 1945–2005 od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie za kwotę 200 tys. zł; udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy nie zostali wyłonieni w trybie określonym w przepisach Prawo zamówień publicznych stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W Ministerstwie Zdrowia zawarto 516 umów zlecenia na łączną kwotę 2.705,5 tys. zł, na realizację zadań należących do kompetencji 15 komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa; w przypadku zawarcia 134 umów zlecenia na łączną kwotę 711,1 tys. zł naruszono przepisy art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, gdyż zatrudnienie na podstawie tych umów posiadało cechy stosunku pracy, tj. podporząd-kowanie pracownika kierownictwu pracodawcy, odpłatność wykonywanej pracy, wykonywanie pracy osobiście przez pracownika w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę ora

1 2

Komentarze internautów

2011-07-04 19:33:19 ANNA
Niszczenie dóbr materialnych podlega karze.co dokonano przez 20 lat?

2011-06-03 19:50:52 ANNA MARIA
ROZMAWIAM Z LUDŹMI,NAJCZĘŚCIEJ ZWOLENNIKAMI PIS.WNIOSEK WYSUWA SIĘ SAM.SYTUACJA KRAJU JEST TRUDNA I NIE ZASZKODZI,GDY WPROWADZI SIĘ W KOŚCIOŁACH.SZKOŁACH,SPOTKANIACH ŚPIEWANIE PIEŚNI"NIE DAMY POGRZEŚĆ WIARY ...........
"TO DA MOŻLIWOŚĆ PRZEBUDZENIA I NADZIEI.

2011-03-29 11:06:55 Revera
Gdyby tak podobną kwerendę wykonać w placówce podległej Madame Gronkiewicz Waltz, byłoby kilkadziesiąt razy weselej.

Dodaj swój komentarz

Zanim dodasz komentarz:
Przeczytaj informacje o polityce prywatności, dobrach osobistych i zbieraniu danych (kliknięcie rozwinie planszę z informacjami)

Twoje imię:


Mail (tylko do wiadomości redakcji):
Twój komentarz:
Suma liczb 1 i 3:
 
do początku strony

Copyright © 2005-2018 RaportNowaka

Kontakt z nami