Najnowsze tekstyJuż wkrótce | WiadomościReportażeZygmunt Jan PrusińskiWywiadyCiekawostkiAfery | NewsletterCzatPoleć stronę

Protest głodowy


Świat wg Prawa i Sprawiedliwości...

Wydatkowanie środków publicznych w okresie 1.01.2006 - 30.06.2007 r. na usługi doradcze i eksperckie oraz inne zadań zlecanych. Śmiało można powiedzieć PiS dawał kase swoim. Teraz Ministersto Sprawiedliwości w trybie IP pokaże wszystkie umowy.

Typ tekstu: PiS inaczej
Autor: Zbigniew Nowak
Źródło: raportnowaka.pl
Publikacja: 2010-11-06 22:03:56
Czytano: 4747 razy

... ciąg dalszy artykułu

z powtarzalność pracy w codziennych lub dłuższych odstępach czasu; zlecanie uzasadniano koniecznością realizacji zwiększonego zakresu zadań, brakiem możliwości zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach na określone stanowiska;

Wystąpienie pokontrolne  do Ministersta Sprawiedliwości

3. Spośród objętych kontrolą 61 umów, 39 umów na kwotę 390.790 zł zawartych zostało z osobami fizycznymi, w tym 5 umów na kwotę 17.500 zł z pracownikami Ministerstwa. Przedmiotem 33 umów, zawartych z 26 osobami na kwotę 327.990 zł, były zadania objęte zakresem czynności pracowników. W niektórych przypadkach, umowy na ten sam zakres usług zawierane były przez cały okres objęty kontrolą, co świadczy, że potrzeba wykonania zleconych prac nie miała charakteru doraźnego.

Kontrola wykazała, że np. na wykonywanie czynności w zakresie ewidencjonowania, koordynowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, w okresie objętym kontrolą zawarto 210 umów na kwotę ogółem 312,8 tys. zł, z tego w 2006 r. zawarto 129 umów na kwotę 193,7 tys. zł. W I półroczu 2007 r. zawarto natomiast 81 umów na kwotę 119,1 tys. zł, co w stosunku do 2006 r. stanowiło odpowiednio: 62,7% oraz 61,5%. Czynności te były przypisane, w różnym zakresie, do obowiązków 27 pracowników, w tym 4 zostało zatrudnionych w 2007 r. Pomimo zwiększenia zatrudnienia oraz zmniejszenia liczby złożonych w I półroczu 2007 r. skarg i wniosków w stosunku do I półrocza 2006 r. o 7,2% (odpowiednio w okresach tych do Biura Ministra wpłynęło 31.367 i 33.787 skarg i wniosków), liczba i wartość zawartych umów zleceń w I półroczu nie zmniejszyła się. Niejednokrotnie usługi świadczone były przez tych samych zleceniobiorców w sposób ciągły przez okres wielu miesięcy na podstawie umów powtarzalnych. Przykładowo, z pracownikiem Ministerstwa zawarto 18 miesięcznych umów, na łączną kwotę 27.000 zł, na skład i łamanie treści ogłoszeń zamieszczanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W innym przypadku, z 5-ma osobami fizycznymi zawarto umowy na okresy: 12 miesięcy (z 2-ma osobami – 3 i 2 umowy), 9 miesięcy (z 2-ma osobami po 2 umowy) oraz 6,5 miesiąca (z 1 osobą 2 umowy). Ponadto, z dalszymi 5-ma osobami fizycznymi zawarto umowy ciągłe na okres 12 miesięcy (3 umowy) oraz na okres 10 miesięcy i ponad 7 miesięcy.

INFORMACJA ogólna       WYSTĄPIENIA pokontrolne

***

Komentarz:

Najgorzej sytuacja wygląda w Ministerstwie Sprawiedliwości, MSZ oraz w Mazowieckim UW ale i także u RPO.

NIK zrobił swoje, teraz w trybie Informacji Publicznej zasadnym jest ogląd wszystkich umów cywilno - prawnych - z  § 417, szczególnie tych, gdzie prace powinni świadczyć pracownicy. Ministerstwo Sprawiedliwości już w 2000 roku płaciło ŚP Gosiewskiemu za dziwne opinie prawne. Zobaczymy co teraz PIS wyrabiał.

I uwaga - jak wynika z protokołów - przegląd akt, pisania kasacji itp. ministerstwo zleca na zewnątrz. To jakieś...

Zbigniew NOWAK

1 2

Komentarze internautów

2011-07-04 19:33:19 ANNA
Niszczenie dóbr materialnych podlega karze.co dokonano przez 20 lat?

2011-06-03 19:50:52 ANNA MARIA
ROZMAWIAM Z LUDŹMI,NAJCZĘŚCIEJ ZWOLENNIKAMI PIS.WNIOSEK WYSUWA SIĘ SAM.SYTUACJA KRAJU JEST TRUDNA I NIE ZASZKODZI,GDY WPROWADZI SIĘ W KOŚCIOŁACH.SZKOŁACH,SPOTKANIACH ŚPIEWANIE PIEŚNI"NIE DAMY POGRZEŚĆ WIARY ...........
"TO DA MOŻLIWOŚĆ PRZEBUDZENIA I NADZIEI.

2011-03-29 11:06:55 Revera
Gdyby tak podobną kwerendę wykonać w placówce podległej Madame Gronkiewicz Waltz, byłoby kilkadziesiąt razy weselej.

Dodaj swój komentarz

Zanim dodasz komentarz:
Przeczytaj informacje o polityce prywatności, dobrach osobistych i zbieraniu danych (kliknięcie rozwinie planszę z informacjami)

Twoje imię:


Mail (tylko do wiadomości redakcji):
Twój komentarz:
Suma liczb 4 i 1:
 
do początku strony

Copyright © 2005-2018 RaportNowaka

Kontakt z nami