Najnowsze tekstyJuż wkrótce | WiadomościReportażeZygmunt Jan PrusińskiWywiadyCiekawostkiAfery | NewsletterCzatPoleć stronę

Protest głodowy


Przekręty w Wodociągach i Szpitalu

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła dwie kontrole. Efektem było wykrycie poważnych nieprawidłowości. Pozniżej znajdują się kopie wystąpień NIK.

Typ tekstu: Region: Nowy Pi�czowianin
Autor: Zbigniew Nowak
Źródło: raportnowaka.pl
Publikacja: 2010-11-03 11:09:29
Czytano: 2986 razy

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach
przeprowadziła kontrolę w
Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (ZOZ, Zespół)
w zakresie wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania ZOZ w latach 2008-2009
(do 30 września), obejmujących w szczególności organizację wewnętrzną, udzielanie
zamówień publicznych, udostępnianie składników majątkowych oraz zatrudnianie personelu medycznego.
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli
podpisanym w dniu 10 maja 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy
o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli (DzU z 2007 r. nr 231, poz. 1701), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba
Kontroli Delegatura w Kielcach przeprowadziła kontrolę w spółce z o.o. „Wodociągi
Pińczowskie” w Pińczowie (Spółka), w zakresie wybranych zagadnień dotyczących
zarządzania i gospodarowania majątkiem w latach 2001 – 2008.
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli
podpisanym w dniu 4 lipca 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy
o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi, pełniącemu funkcję zgromadzenia wspólników
Spółki, niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia – w zakresie objętym kontrolą –
prowadzenie spraw Spółki przez jej zarząd, sprawowanie nadzoru nad jego działalnością ze strony rady nadzorczej, a takŜe dopuszczenie do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółkiprzez zgromadzenie wspólników.

***

W związku z oczywistym i uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstw zostają skierowane w trybie art 305  kpk zawiadomienia


Zbigniew NOWAK

Komentarze internautów

Brak jeszcze komentarzy do tej wiadomości.
Twój komentarz może być pierwszy!

Dodaj swój komentarz

Zanim dodasz komentarz:
Przeczytaj informacje o polityce prywatności, dobrach osobistych i zbieraniu danych (kliknięcie rozwinie planszę z informacjami)

Twoje imię:


Mail (tylko do wiadomości redakcji):
Twój komentarz:
Suma liczb 5 i 3:
 
do początku strony

Copyright © 2005-2018 RaportNowaka

Kontakt z nami