Najnowsze tekstyJuż wkrótce | WiadomościReportażeZygmunt Jan PrusińskiWywiadyCiekawostkiAfery | NewsletterCzatPoleć stronę

Protest głodowy


Kim jest prokurator Marian Ślizień ?

Marian Ślizień, dziś nadzorca wszystkich postępowań karnych w Koszalinie w stanie wojennym oskarżał Andrzeja Szałka. Sąd skazał na karę 1 roku i 6 miesięcy a prok. domagał się wymierzenia 3 lat pozbawienia wolności.

Typ tekstu: Uk�ad Szczeci�ski
Autor: Zbigniew Nowak
Źródło: raportnowaka.pl
Publikacja: 2011-03-23 01:25:56
Czytano: 3923 razy

 

Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Andrzejowi Szałkowi,
oskarżonemu o czyn z art. 46 pkt 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Podejrzany o działalność w zawieszonym NSZZ Solidarność.

Szałek Andrzej, ur.: 05-06-1949, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 15 grudnia 1981 r. w Białogardzie, na terenie zakładu pracy jako przewodniczący Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Zakładzie Przemysłu Drzewnego, mimo zawieszenia działalności związku nie odstąpił od udziału w takiej działalności, gdyż wśród pracowników
rozpowszechniał ulotki o treści nawołującej do podjęcia strajku, co w okresie stanu wojennego stanowiło szczególnie wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa,
ponieważ mogło wywołać wśród załogi niepokój narażający podstawowe interesy bezpieczeństwa państwa".
Kwalifikacja Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany TAK


Wyrok: Sąd Wojewódzki w Koszalinie z dnia 30 XII 1981 r. skazał Andrzeja Szałka na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 16 grudnia 1981 r. Wymierzył 3000 złotych tytułem opłaty i zasądził koszty postępowania w sprawie.

Dnia 24 III 1982 r. Sąd Najwyższy w Warszawie w sprawie Andrzeja Szałka orzeczoną karę pozbawienia wolności podwyższył do lat 2 i 6 miesięcy oraz zasądził od oskarżonego koszty postępowania  adwokackiego oraz opłatę w kwocie 8400 zł za obie instancje.

Wniosek Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie o wznowienie postępowania w sprawie Andrzeja Szałka oraz o uchylenie wyroków Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z 30 XII 1981 r.  oraz Sądu Najwyższego w Warszawie z 24 III 1982 r


Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie dnia 23 VII 1993 r. wystąpił o wznowienie postępowania w sprawie Andrzeja Szałka oraz o uchylenie wyroków skazujących ww.: Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z dnia 30 XII 1981 r. oraz Sądu Najwyższego w Warszawie z 24 III 1982 r. "bowiem wyroki zostały wydane z naruszeniem zasady nullum crimen sine lege poenali anteriori wyrażonej w art. 1 KK".


Kwalifikacja art. 479 p. 1 KPK, 374 p. 4 KPK i 478 p. 2 KPK

Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z dnia 21 X 1993 r. uchylił wyroki Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z dnia 30 XII 1981 r. oraz Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 24 III 1982 r.

***

Pytanie - czy prokurator dopuścił się zbrodni komunistycznej?  Na to pytanie odpowie Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Kim jest dziś prokurator Ślizień???

http://www.pk.gov.pl/index.php?0,64,216

Marian Ślizień – Naczelnik Wydziału III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym:

 

 1. kieruje Wydziałem przy szczególnym uwzględnieniu jego koordynującej roli
  w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości,
 2. zabezpiecza właściwą organizację pracy Wydziału,
 3. wykonuje czynności w sprawach, których sygnatura w rejestrach  „Dsa”  i  „Ko” Prokuratury Okręgowej w Koszalinie posiada liczby określające numer sprawy w rzędzie jedności cyfrą „1” i „2”,
 4. jako prokurator nadrzędny i w ramach udzielonych mu uprawnień wydaje postanowienia o przedłużeniu okresów śledztw prowadzonych w Prokuraturach Rejonowych na okres powyżej 1 roku,
 5. w miarę potrzeby opracowuje i wdraża do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia w Prokuraturach Rejonowych okręgu koszalińskiego postępowań przygotowawczych dotyczących wybranych kategorii przestępstw, a w tym zakresie udziela również konsultacji w odniesieniu do spraw zawisłych w Prokuraturze Rejonowej w Sławnie,
 6. wykonuje czynności w sprawach zarejestrowanych w rejestrze „Nps-ps”  Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, a dotyczących postępowań zawisłych w Prokuraturze Rejonowej w Sławnie,
 7. pod nadzorem Prokuratora Okręgowego w Koszalinie dokonuje analiz spraw długotrwałych i ocenia zasadność długotrwałości postępowań prowadzonych w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego,
 8. uczestniczy w wizytacjach i lustracjach w wypadku wyznaczenia go przez prokuratora przełożonego,
 9. wspólnie z Wizytatorami dokonuje analiz zagrożenia przestępczością oraz kieruje pracami analitycznymi zleconymi Wydziałowi,
 10. dokonuje uogólnień i spostrzeżeń wynikających z nadzoru instancyjnego
  i służbowego,
 11. współpracuje na szczeblu wojewódzkim z organami

  1 2

  Komentarze internautów

  2011-04-18 06:24:20 Toronto
  A.Szalek powinien wystapic do TRYBUNALU STANU o ODSZKODOWANIE za pobyt w wiezieniu, poniewaz stan wojenny w Polsce byl NIELEGALNY - kasacja wyroku to za malo.

  Komunistyczni bandyci, ktorzy wprowadzili stan wojenny 13 grudnia 1981r powinni byc ROZSTRZELANI przez pluton egzekucyjny.

  Przypomne, ze komunistyczni bandyci dekretem PKWN z 22 lipca 1944r uniewaznili POLSKA KONSTYTUCJE z 1935r, a w 1953r wprowadzili w zycie KONSTYTUCJE AUTORSTWA ZYDA JOZEFA DAWIDA PAPISNIEDOWA "STALINA" (Dzugaszwili nie byl jego ojcem. Ojcem byl zydowski kupiec Dawid Papisniedow, ktory zmajstrowal Jozka jego matce Ekaterinie, u ktorego pracowala).

  Z kolei M.Slizien powinien juz dawno byc odsuniety od sprawowania swojej funkcji i powienien odebrac od swoich ofiar "dodatkowa zaplate", ktora mu sie ciagle nalezy.


  Dodaj swój komentarz

  Zanim dodasz komentarz:
  Przeczytaj informacje o polityce prywatności, dobrach osobistych i zbieraniu danych (kliknięcie rozwinie planszę z informacjami)

  Twoje imię:


  Mail (tylko do wiadomości redakcji):
  Twój komentarz:
  Suma liczb 2 i 2:
   
do początku strony

Copyright © 2005-2018 RaportNowaka

Kontakt z nami