Najnowsze tekstyJuż wkrótce | WiadomościReportażeZygmunt Jan PrusińskiWywiadyCiekawostkiAfery | NewsletterCzatPoleć stronę

Protest głodowy


Informacje o prawach autorskich

Wszelkie prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach serwisu są zastrzeżone na rzecz "Serwisu Raport Nowaka" bądź osób uprawnionych. Wszystkie nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli a zostały przedstawione w serwisie jedynie w celach identyfikacyjnych.

Wykorzystanie materiałów w publikacjach prasowych

Serwis Raport Nowaka zezwala na bezpłatne wykorzystanie materiałów zawartych na tej witrynie w publikacjach prasowych (zarówno w prasie tradycyjnej jak i internetowej) z zastrzeżeniem, że zostanie wyraźnie podane źródło pochodzenia tych materiałów oraz że o każdej takiej publikacji zostanie powiadomiony Serwis Raport Nowaka.

Źródło powinno zostać określone jako "Raport Nowaka", a do tego powinien znaleźć się adres internetowy www.raportnowaka.pl.

Odpowiedzialność prawna za naruszenie praw autorskich

Żadna część tej strony (poszczególnych dokumentów) nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD-ROM lub przy użyciu innych systemów i środków, bez pisemnej zgody redakcji (z uwzględnieniem wyjątku opisanego w powyższym punkcie "Wykorzystanie materiałów w publikacjach prasowych").

Naruszenie praw serwisu skutkuje odpowiedzialnością prawną naruszyciela, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisach kodeksu cywilnego oraz przepisach prawa prasowego.

Autorstwo tekstów

Każda publikacja w Serwisie Raport Nowaka ma określonego autora tekstu. Jeśli nie jest wyraźnie zaznaczone jaki to autor to należy przyjąć, że autorem jest Serwis Raport Nowaka. Gdy natomiast autorem jest zupełnie inna osoba to jest to wyraźnie zaznaczone na stronie.

Kontakt z Serwisem Raport Nowaka

Aby uzgodnić wykorzystanie materiałów zawartych na stronie zapraszamy do skontaktowania się z nami. Sposoby kontaktu zostały przedstawione na specjalnej stronie.

do początku strony

Copyright © 2005-2018 RaportNowaka

Kontakt z nami