Najnowsze tekstyJuż wkrótce | WiadomościReportażeZygmunt Jan PrusińskiWywiadyCiekawostkiAfery | NewsletterCzatPoleć stronę

Protest głodowy


Polityka prywatności w serwisie Raport Nowaka

Data ostatniej aktualizacji: 2005.06.21

Serwis Raport Nowaka poświęca wiele uwagi ochronie poufności informacji użytkowników. Większość stron w naszej witrynie można odwiedzać bez przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. Czasami jednak podanie tych informacji jest konieczne do zrealizowania żądanych usług. Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji wyjaśniają sposób gromadzenia i wykorzystywania danych w takich sytuacjach.

Zbieranie danych osobowych

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zwracamy się do użytkownika o przekazanie informacji pozwalających na określenie jego tożsamości (czyli danych osobowych) lub informacji kontaktowych. Takie informacje są zazwyczaj potrzebne, kiedy konieczna jest rejestracja użytkownika przed przystąpieniem do konkursu, zamówieniem biuletynów wysyłanych pocztą e-mail, uzyskaniem dostępu do witryny o ograniczonym dostępie.

Witryna Raport Nowaka zbiera też pewne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym użytkownika. Do informacji tych należą: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, nazwa domeny, czasy dostępu oraz adresy odwołujących się witryn sieci Web. Informacje te są używane do realizowania usług, utrzymywania jakości usług oraz ustalania ogólnych danych statystycznych dotyczących wykorzystania witryny Raport Nowaka.

Witryna Raport Nowaka gromadzi też informacje o stronach odwiedzanych przez użytkowników w tej witrynie. Dane o wizytach w witrynie są identyfikowane wyłącznie na podstawie unikatowego numeru identyfikacyjnego i nigdy nie są łączone z danymi osobowymi bez zgody użytkownika.

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

  • Zapewnienie, że zawartość naszej witryny odpowiada potrzebom użytkownika.
  • Dostarczanie usług, takich jak zamówione biuletyny
  • Pomoc w tworzeniu i publikowaniu zawartości stosownej dla użytkownika.
  • Informowanie użytkownika o wydarzeniach specjalnych, aktualizacjach informacji i innych nowych usługach na stronie zgodnie z jego życzeniem.
  • Umożliwienie użytkownikowi dostępu do obszarów witryny o ograniczonym dostępie.

Serwis Raport Nowaka może udostępnić dane osobowe użytkownika, jeżeli jest do tego zobowiązana albo uprawniona na mocy obowiązujących przepisów prawa (zobacz "Warunki użytkowania") lub jeśli uzna, działając w dobrej wierze, że takie postępowanie jest niezbędne do:

  • przestrzegania przepisów prawa lub podporządkowania się nakazom sądowym nałożonym na serwis Raport Nowaka,
  • ochrony lub obrony praw albo własności serwisu Raport Nowaka,
  • wykonywania działań w krytycznych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego redaktorów Raport Nowaka lub bezpieczeństwa publicznego.

Kontrola danych osobowych

Po udostępnieniu w witrynie Raport Nowaka danych osobowych w trakcie rejestracji lub w jakikolwiek inny sposób dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika w celach lub w sposób inny niż określone powyżej. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celach określonych powyżej.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownikowi udostępnione zostaną sposoby weryfikowania poprawności i aktualności jego danych osobowych.

Po zarejestrowaniu się w witrynie Raport Nowaka lub zasubskrybowaniu biuletynu użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i ich modyfikowania. Przed udostępnieniem użytkownikowi jego danych osobowych zostanie on poproszony o zidentyfikowanie się.

Niektóre usługi dostępne w witrynie Raport Nowaka mogą gromadzić informacje, które nie są dostępne do edycji bezpośrednio przez użytkownika. W takich przypadkach użytkownik może jednak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, kontaktując się z administratorem serwisu Raport Nowaka w sposób opisany na końcu niniejszych zasad lub używając innych metod dostępu określonych w danej usłudze.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Serwis Raport Nowaka dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Stosujemy wiele technologii i procedur zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Stosowanie plików cookie

Kiedy użytkownik odwiedza witrynę, na jego komputerze umieszczany jest plik cookie (jeśli użytkownik ustawił opcję akceptowania tych plików) lub plik ten jest odczytywany, jeśli użytkownik już wcześniej odwiedził daną witrynę. Jednym z zastosowań plików cookie jest pomoc przy gromadzeniu opisanych wcześniej danych statystycznych dotyczących wizyt w witrynie.

Plików cookie używamy też do zbierania informacji o klikniętych przez użytkowników łączach do biuletynów elektronicznych. Poprzez analizę tych informacji możemy zapewnić wysyłanie użytkownikom informacji, które ich zainteresują. Informacje te są gromadzone zbiorczo i nie są nigdy łączone z danymi osobowymi użytkowników.

Jeśli użytkownik nie wybierze opcji akceptowania przez przeglądarkę plików cookie z witryny Raport Nowaka, będzie mógł przeglądać treść odwiedzanej witryny, jednak nie będzie to wizyta zindywidualizowana. Użytkownik nie będzie miał również możliwości subskrypcji ofert usługowych proponowanych w witrynie.

Zmiany niniejszych zasad zachowania poufności informacji

Niniejsze zasady zachowania poufności informacji w witrynie Raport Nowaka będą okresowo aktualizowane. Data zmiany zostanie odnotowana w pozycji "ostatnia aktualizacja" znajdującej się w górnej części tej strony. W przypadku zmian merytorycznych w zasadach w witrynie Raport Nowaka pojawi się bardzo widoczne zawiadomienie dla wszystkich użytkowników.

Informacje kontaktowe

Serwis Raport Nowaka zachęca do przekazywania uwag na temat niniejszych Zasad zachowania poufności informacji. Prosimy o kontakt pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną.

do początku strony

Copyright © 2005-2018 RaportNowaka

Kontakt z nami