Najnowsze tekstyJuż wkrótce | WiadomościReportażeZygmunt Jan PrusińskiWywiadyCiekawostkiAfery | NewsletterCzatPoleć stronę

Protest głodowy


Warunki użytkowania witryny

Na stronie zawarte są informacje o odpowiedzialności prawnej serwisu Raport Nowaka za teksty na stronie oraz komentarze.

Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie Raport Nowaka nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402).

Odpowiedzialność prawna autorów

Dane i informacje zawarte w Serwisie Raport Nowaka są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Serwis Raport Nowaka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte na stronach raportnowaka.pl (lub raportnowaka.com).

Autorzy serwisu dołożyli wszelkich możliwych starań, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość i wartość informacyjną. Jednakże nikomu nie udziela się żadnej rękojmi ani gwarancji. Wydawca nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem firmy lub innych strat) będącą następstwem korzystania z informacji zawartych w serwisie. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikającej z wadliwie funkcjonujących stron serwisu.

Dobra osobiste według Sądu Najwyższego

Dziennikarz nie podlega odpowiedzialności cywilnej za przedstawienie nieprawdziwego zarzutu, pod warunkiem że zbierając i wykorzystując informacje, dochował staranności, działał w ważnym interesie społecznym i odwołał nieprawdziwy zarzut - orzekł Sąd Najwyższy.

Odpowiedzialność prawna użytkowników

Użytkownicy witryny Raport Nowaka mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej na podstawie swoich wypowiedzi w każdej części serwisu. Każda wypowiedź użytkownika jest rejestrowana z dokładną datą oraz hostem (internetowym adresem komputera) z jakiego została napisana.

W związku z tym na wniosek prokuratury Serwis Raport Nowaka może udostępnić te dane, a co za tym idzie prokuratura otrzyma informacje pozwalające zidentyfikować daną osobę.

Serwis Raport Nowaka w żadnym wypadku nie odpowiada za wypowiedzi użytkowników, choć stara się na bieżąco kontrolować te treści i reagować w krytycznych przypadkach.

do początku strony

Copyright © 2005-2018 RaportNowaka

Kontakt z nami