Najnowsze tekstyJuż wkrótce | WiadomościReportażeZygmunt Jan PrusińskiWywiadyCiekawostkiAfery | NewsletterCzatPoleć stronę

Protest głodowy


Komisje śledcze

Na tej stronie będą umieszczane informacje dotyczące uwag oraz sugesti dotyczących prac komisji śledczych i komisji odpowiedzialności konstytucyjnej.

Brak jest tekstów z kategorii Komisje ďż˝ledcze

Informacje o komisjach

Komisja: PKN Orlen
Komisja Śledcza do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen S.A. oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków Zarządu PKN Orlen S.A. (SORN)

więcej informacji na stronie Sejmu RP

Komisja: PZU SA
Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (SPZU)

więcej informacji na stronie Sejmu RP

Komisja: RTV
Komisja Śledcza do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV)

więcej informacji na stronie Sejmu RP

Komisja odpowiedzialności kontytucyjnej
Do zakresu działania Komisji należy prowadzenie postępowania w sprawie badania zasadności skierowanych do niej wniosków wstępnych o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej, podejmowanie uchwał w tym przedmiocie oraz przedstawianie Sejmowi sprawozdań z przeprowadzonych prac.

więcej informacji na stronie Sejmu RP

do początku strony

Copyright © 2005-2018 RaportNowaka

Kontakt z nami